Obecná ustanovení

1.Statut soutěže - KALÁB triatlonová liga 2024

Závody seriálu „KALÁB triatlonové ligy“ jsou otevřené pro všechny.

Pořadatel seriálu: BRNO TRIATLON TEAM, z.s.

2. Přihlášky do soutěže

Závodníci se přihlašují na každý závod individuálně (v souladu se zněním jednotlivých propozic).

3. Kategorie

Závody seriálu „KALÁB triatlonové ligy“ jsou vypsány v následujících kategoriích:

  • Kategorie dorostenci (16-17)   
  • Kategorie dorostenky (16-17)   
  • Kategorie junioři (18-19)       
  • Kategorie juniorky (18-19)   
  • Kategorie muži (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 a více)
  • Kategorie ženy (20-29, 30-39, 40-49, 50 a více)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

4. Bodování

4.1. Pořadí jednotlivců v závodě je dáno dosaženým celkovým časem v cíli po absolvování všech tří disciplin. Každý, kdo se zúčastní kteréhokoliv závodu, je bodován a zařazen do celkového pořadí.
4.2. Závodníci se bodují v každé kategorii zvlášť.
4.3. Vítěz závodu v kategorii obdrží 300 bodů, druhý obdrží 290  bodů, třetí obdrží 285 bodů, čtvrtý obdrží 280 bodů a na dalším pořadí vždy o dva body méně. Za finalový závod je bonifikace + 10% bodů u každého závodníka.
4.4. Do celkového pořadí jednotlivců se započítávají 4 nejvyšší bodové zisky z 5ti závodů.
4.5. V celkovém pořadí jednotlivců v každé kategorii rozhoduje:
a) nejvyšší bodový zisk ve čtyřech závodech
b) v případě rovnosti bodů lepší umístění ve finálovém závodě

5. Ceny

5.1. Ceny na jednotlivých závodech zajišťují pořadatelé jednotlivých závodů ve vlastní režii.
5.2. Celkové vyhodnocení výsledků seriálu ve všech kategoriích bude upřesněno. 

6. Obecná ustanovení

6.1. Závodí se podle propozic jednotlivých závodů.
6.2. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu!
6.3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
6.4. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (podpis zákonného zástupce na přihlášce).
6.5. Drafting je povolen.