INTERTECH Triatlon Jedovnice

POŘADATEL AKCE

BRNO TRIATLON TEAM z.s., Družstevní 21, 62100 Brno
e-mail: kocar@galantbrno.cz
www.triatlonovaliga.eu

DATUM A MÍSTO

Nedělě 26. 5. 2024
Jedovnice, autokemp Olšovec
mapa zde >>

TRATĚ ZÁVODU

400 m plavání v rybníku Olšovec (trať bude vedena podél břehu, max. hloubka 160 cm)
16 km cyklistika (horská kola) - 1 okruh
4 km běh - 1 okruh

Všechny tratě závodu jsou beze změny, úplně stejné jako v minulých ročnících jedovnického triatlonu.

Trať kola i běhu bude kvalitně značena (oranžové šipky + cedulky TRIATLON JEDOVNICE), doporučujeme ale projetí tratě před závodem. Na několika místech budou pořadatelé a kontroly.

STATUS ZÁVODU

Závod je z pověření ČTA Přeborem Jihomoravského kraje pro rok 2024. Závod je rovněž zařazen do seriálu závodů 38. ročníku Jihomoravské triatlonové ligy 2024.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODU

12:00 - 13:30

prezentace - autokemp Olšovec

13:30 - 13:45

slavnostní zahájení a poučení závodníků

14:00

start závodu Muži 16-49let

14:15

start závodu Ženy + Muži 50let a víc

14:55

první závodník v cíli závodu

15:45

cíl závodu - poslední závodník v cíli

16:15

vyhlášení vítězů

KATEGORIE

  • Kategorie dorostenci (16-17)   
  • Kategorie dorostenky (16-17)   
  • Kategorie junioři (18-19)       
  • Kategorie juniorky (18-19)   
  • Kategorie muži (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 a více)
  • Kategorie ženy (20-29, 30-39, 40-49, 50 a více)

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Uhraďte startovné a přihlaste se nejpozději do 17.5.2024.

Startovné do 17. 5. 2024 - 400Kč, po 17.5.2023 do naplnění limitu 150ti startujících - 500Kč. Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Přihlášky přes online formulář zde >>

KAŽDÝ STARTUJÍCÍ OBDRŽÍ

  • kompletně zajištěnou účast na akci s pečlivou pořadatelskou asistencí (včetně asistence na loďkách v průběhu plavecké části závodu), lékařským zabezpečením a měřením časů čipovou technologií
  • funkční tričko závodu v případě zaplacení startovného do 10. 5. 2023 (připsání startovného na náš účet)
  • občerstvení během závodu a ihned po závodě v rámci kvalitně zásobené cílové občerstvovací stanice

MĚŘENÍ ČASU

Měření času bude provedeno čipovou technologií. Na trati závodu bude měřen mezičas po plavecké a cyklistické části závodu i cílový čas. Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip dle přesných instrukcí časoměřičů. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou.

BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

CENY

Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrží diplom a věcné ceny.

MAPA ZÁVODU

triatlon_jedovnice_mapa_s.jpg (163 KB)

UBYTOVÁNÍ

Dle dohody s pořadatelem v autokempu Olšovec (chatky, stany).
Ubytování si můžete zajistit samozřejmě i přímo v autokempu Olšovec:
E-mail: kemp@olsovec.cz, telefon +420 725 896 488
Web: www.olsovec.cz

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

3. Svoji účastí na Triatlon Jedovnice závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před závodem, během závodů a po závodě) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

4. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

5. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie a pod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

6. Cyklistická přilba na kole je povinná. Depo smí závodník opustit pouze se zapnutou cyklistickou přílbou.

7. Závodníci mladší 18 let mohou v závodě startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

8. Trasa kola a běhu je značena oranžovými šipkami (převážně na zemi) a cedulkami INTERTECH TRIATLOIN JDOVNICE.

9. Každý závodník musí mít viditelně připevněné startovní číslo na kole a při běhu na tričku na hrudi (nebo na tzv. přehazovačce vepředu). 

10. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

kveten08-056.jpg (1.44 MB)